برنده باشید!!!

 

برنده به فكره جواب است. بازنده به فكر مشكل.

برنده همیشه طرحی داره، بازنده همیشه بهانه ای دارد.

برنده میگوید:( اجازه بدهید این كار را برای شما انجام دهم) ، بازنده می گوید:(كار من نیست).

برنده در هر مشكلی راه حل آن را می بیند، بازنده در هر راه حلی مشكلی می بیند.

برنده سبزه را در كنارش زار میبیند، بازنده در كنار هر سبزه  شن زاری می بیند.

برنده می گوید:)مشكل است ، اما ممكن.) بازنده می گوید:(ممكن است اما مشكل)

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 9 بهمن 1387    | توسط: admin امیرجان    | طبقه بندی: دست نوشته ها،     | نظرات()